Privacybeleid

Brandwondenzorg Nederland vindt het belangrijk dat jouw privacy geborgd is bij het gebruik van deze website nazorgportaal.brandwonden.nl. Bekijk hier hoe we dat voor jou geregeld hebben.

Versie: 19-01-2020

Welke gegevens gebruiken wij?
Wij vragen je naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens geef je zelf aan ons door via de formulieren op deze website.

Cookieverklaring:

De website plaatst daarnaast functionele en analytische cookies op jouw computer o.a. als je de leeromgeving gebruikt. Hierdoor kan de website onthouden welke hoofdstukken jij al gedaan hebt. Verder zorgen de functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website. Met de analytische cookies analyseren we het gebruik en verbeteren we de kwaliteit van de website. Meer over ons cookiebeleid lees je hier.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens om met je in contact te komen om een antwoord te geven op je vragen en om een account voor je te kunnen aanmaken in het nazorgportaal. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens volgens de privacy wetgeving. Daarnaast nemen we extra maatregelen voor het borgen van jouw privacy.

Maatregelen:

    • Wij vragen bewust niet om jouw patiëntnummer van het ziekenhuis.
    • Wij benoemen expliciet dat je geen medische vragen kunt stellen via deze website

 

Met wie delen wij deze gegevens?
De Nederlandse Brandwonden Stichting is verantwoordelijk voor deze gegevens. De Nederlandse Brandwonden Stichting deelt alleen gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en bij een wettelijke verplichting. Deze website is gebouwd door WebNL Creative Studios. De Nederlandse Brandwondenstichting heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met WebNL Creative Studios. Dat zorgt er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De Nederlandse Brandwondenstichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Hoe zorgen wij dat deze gegevens veilig zijn?
Onze website is goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers van het nazorgportaal team hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens. Het nazorgportaal team bestaat uit medewerkers van de Nederlandse Brandwonden Stichting en medewerkers uit de brandwondencentra. Jouw gegevens zijn alleen bekend bij medewerkers uit het brandwondencentrum waar jij onder behandeling bent (geweest).

Hoelang bewaren wij deze gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang dit verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens, of maken wij de gegevens anoniem.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw verzoek hiervoor kan je sturen naar nazorgportaal@brandwondenstichting.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Scherm in deze kopie jouw pasfoto en jouw burgerservicenummer af, ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie.